Lieve Blancquaert

Lieve wandelt van stijl naar stijl: ze weigert om in één hokje geplaatst te worden en volgt al 20 jaar onverzettelijk haar eigen weg, Wat al haar foto’s wel met elkaar verbindt, is het verhaal dat ze vertellen. Of het nu gaat om portretten van Rwandese vrouwen die hebben deelgenomen aan de genocide of beklijvende beelden van mensen met brandwonden. Keer op keer vermijdt ze de val van het ‘mensje kijken’: ze portretteert mensen met veel gevoel en empathie. Op die manier gunt ze de toeschouwer een integere blik in het leven en de gevoelswereld van haar onderwerpen.

Als creatieve duizendpoot beperkt ze zich niet tot fotowerk alleen. Regelmatig treedt ze op televisie zelf voor het voetlicht (Voorbij de grens, Made In Belgium,…)  In 2011 kijkt Lieve voor het eerst in 25 jaar achterom en brengt ze in een tentoonstelling én een boek het overzicht van haar carrière als fotografe.