Algemene voorwaarden

Op alle bestellingen op deze website zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

VEILIGHEIDSBELEID
Je kan een bestelde en betaalde masterclass zo vaak bekijken als je wenst. Uit veiligheidsoverwegingen gelden wel de volgende beperkingen:
-met je logingegevens kan je maximaal vanaf 2 verschillende IP-adressen inloggen
-met dezelfde logingegevens kunnen niet meerdere sessies tegelijkertijd bekeken worden
-je logingegevens blijven 6 maanden geldig

TAAL VAN DE OVEREENKOMST
Deze website is beschikbaar in het Nederlands. Dit is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen de klant en Luster. 

PRIVACY POLICY
Luster respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Je persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden. Indien je deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van Luster, dan kun je dit per e-mail of per post laten weten. 

MASTERCLASSES
  • Alle maseterclasses die door Uitgeverij Luster aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven op deze website. 
  • De aangegeven verkoopsprijzen zijn geldig zoals ze op de website aangeboden worden en zijn inclusief BTW.  
  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.  
  • Luster behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.  
OVEREENKOMST TUSSEN DE KLANT EN LUSTER
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de klant en Luster wanneer Luster de bevestiging ontvangt van een bestelling op deze website. Luster kan echter beslissen om de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer een bestelling werd geplaatst door een minderjarige of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. De klant dient de uitgeverij hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn van 21 dagen nadat de klant een bevestiging van zijn bestelling via mail ontving. 
Luster houdt zich het recht voor de aanvraag van verlies / beschadiging te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen de vooropgestelde termijn.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Luster kan niet waarborgen dat essentie.be of lusterweb.com ononderbroken of foutloos zullen functioneren. 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE
De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.